Miło nam poinformować, że w dniu 30 czerwca 2020 roku pracownicy naukowi z Uniwersytetu Pedagogicznego zostali wybrani do Zarządu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Krakowie na lata 2020–2023. Przewodniczącą została dr Katarzyna Jagielska z Instytutu Nauk o Wychowaniu. W skład zarządu weszli również pracownicy z Instytutu Nauk o Wychowaniu i Instytutu Spraw Społecznych:

• dr hab. Sławomir Trusz, prof. UP (zastępca);
• dr Anna Kwatera (członek zarządu);
• mgr Paulina Koperna (członek zarządu);
• dr Katarzyna Białożyt (sekretarz).

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (PTP) powstało w 1981 roku i nawiązuje do bogatej tradycji stowarzyszeń naukowo-pedagogicznych, działających na ziemiach polskich. Skupia pracowników naukowych, którzy są specjalistami w zakresie pedagogiki oraz praktyków w dziedzinie oświaty i wychowania. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w swojej działalności kładzie nacisk na inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań zmierzających do rozwijania nauk pedagogicznych, doskonalenia systemu edukacji w Polsce oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej. Oddział w Krakowie jest jednym z dwudziestu dwóch jednostek terenowych PTP.

Serdecznie gratulujemy.