25 i 26 czerwca 2020 roku podczas promocji doktorskich i habilitacyjnych zostały wręczone dyplomy 86 osobom, które w ostatnim czasie uzyskały stopnie naukowe w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych prowadzonych na wszystkich wydziałach w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

W tym roku z powodu pandemii wirusa COVID-19 spotkanie nie mogło przybrać tak uroczystej oprawy, jak w poprzednich latach. Wydarzenie odbyło się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – podzielono liczne grono wypromowanych na kilka grup, poproszono o przybycie bez rodzin i innych bliskich, zachowano odległości pomiędzy osobami zebranymi w auli w gmachu głównym UP i zapewniono środki dezynfekujące.

Tradycyjnie jednak wypromowani usłyszeli od Prorektora ds. Nauki prof. dr. hab. Mariusza Wołosa gratulacje i życzenia pomyślności w dalszym rozwoju naukowym.

Lista osób, które uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego

Wydział Nauk Humanistycznych

Dyscyplina Historia
• Agnieszka Chłosta-Sikorska
• Mateusz Wyżga

Dyscyplina Językoznawstwo
• Marzena Błasiak-Tytuła
• Renata Dźwogoł
• Maciej Malinowski
• Zdzisława Orłowska-Popek
• Ewa Zmuda

Dyscyplina Literaturoznawstwo
• Andrzej Franaszek
• Piotr Kołodziej
• Agnieszka Miernik
• Paweł Sporek
• Janusz Waligóra

Wydział Nauk Społecznych

Dyscyplina Nauki o Polityce i Administracji
• Ewa Ganowicz
• Bogusław Kotarba
• Marcin Skinder 

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Dyscyplina Nauki Biologiczne
• Gabriela Gołębiowska
• Andrzej Górz
• Elżbieta Rudolphi-Skórska
• Apolonia Sieprawska
• Izabela Wierzbowska

Wydział Sztuki

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
• Agata Agatowska
• Łukasz Murzyn
• Maria Piątek
• Zbigniew Rogalski

 

Lista osób, które uzyskały stopień naukowy doktora

Wydział Nauk Humanistycznych

Dyscyplina Filozofia
• Monika Maas-Enriquez

Dyscyplina Historia
• Marcin Krzek-Lubowiecki
• Michał Niezabitowski
• Edyta Pluta-Saladra
• Rafał Woźniak
• Ralph M. Wrobel
• Malwina Wylężek

Dyscyplina Językoznawstwo
• Yuliya Asotska-Wierzba
• Kamila Czarnik
• Maryna Fedoriuk
• Dorota Konieczna
• Agnieszka Kościńska
• Małgorzata Krajewska
• Anna Nallur
• Piotr Pieprzyca
• Agnieszka Staniszewska-Mól
• Agnieszka Świerk

Dyscyplina Literaturoznawstwo
• Monika Kardasz
• Adam Krzyk
• Adam Kowalczyk
• Marta Pustuła
• Maria Szumera
• Barbara Szymczak-Maciejczyk
• Paulina Wójtowicz

Wydział Nauk Społecznych

Dyscyplina Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
• Anna Banias
• Mateusz Ćwikła

Dyscyplina Nauki o Polityce i Administracji
• Krzysztof Chmielarz
• Patrycja Cygan
• Maciej Fijałka
• Małgorzata Glin
• Artur Jach-Chrząszcz

Dyscyplina Pedagogika
• Ewa Ir
• Marta Koplejewska
• Monika Masłowska
• Anna Michalczyk
• Agnieszka Ochman
• Katarzyna Pająk
• Klaudia Piotrowska-Madej
• Agnieszka Sadowska-Konczal
• Anna Stawiarska
• Alina Stosor
• Aneta Wojnarowska

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Dyscyplina Nauki Biologiczne
• Marta Batoryna
• Barbara Dyba
• Mateusz Dyda
• Jakub Oliwa
• Patrycja Opalińska

Dyscyplina Nauki Fizyczne
• Grzegorz Jagło
• Monika Karpierz
• Kamila Komędera
• Urszula Lewczuk-Jodłowiec
• Paweł Tatrocki

Wydział Sztuki

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
• Michał Bratko
• Krescenty Głazik
• Marzena Kolarz
• Magdalena Lazar
• Ernest Ogórek
• Piotr Pandyra
• Anna Poduszyńska
• Monika Stolarska-Gaik
• Aleksandra Twardowska
• Magdalena Żmijowska

Uroczystości promocji doktorskich towarzyszyło również tradycyjne ślubowanie, podczas którego naukowcy przyrzekali między innymi wspieranie spraw i dążeń Alma Mater, poszanowanie godności jaką otrzymali wraz z nadaniem stopnia naukowego, a także pracę nad rozwojem badań.

Serdecznie gratulujemy.