Konkurs na logo Jubileuszu 75-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego – wyniki

24 czerwca 2020 roku odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia najlepszego projektu na logo Jubileuszu 75-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Jury obradowało w składzie:

  • Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
  • Prorektor ds. Rozwoju dr hab. Robert Stawarza, prof. UP
  • Redaktor Naczelny Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr Dariusz Pohl
  • Dziekan Wydziału Sztuki dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP
  • Aleksandra Fajfer (Biuro Promocji)
  • Monika Wąs (Biuro ds. Mediów)

Na konkurs wpłynęło dwadzieścia sześć propozycji logo. Podczas oceny prac Komisja wzięła pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność wizualną i estetyczną, oryginalność oraz łatwość zastosowania logo w materiałach promocyjnych, wykonanych różnymi technikami, również z zastosowaniem powiększeń i pomniejszeń logo.

Komisja Konkursu nie przydzieliła nagrody za zajęcie pierwszego miejsca.

Jury wyróżniło dwie prace o następujących numerach rozpoznawczych:

  • kod 142434 (Barbara Krasińska, Bartłomiej Siedlarz)
  • kod 218129 (Katarzyna Bugajska).

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, zaś osobom wyróżnionym gratulujemy.