Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił listę wybitnych młodych naukowców, którzy otrzymali stypendia. Miło nam poinformować, że wśród laureatów konkursu znalazła się dr inż. Urszula Ogiela z Instytutu Informatyki UP, która zajęła w rankingu 54 miejsce na 200 laureatów. Na konkurs o stypendium MNiSW wpłynęło aż 1793 wnioski. Uzyskana przez dr inż. Urszulę Ogiela pozycja rankingowa wskazuje, że znalazła się ona w gronie 3% najlepszych młodych naukowców w Polsce.

Dr inż. Urszula Ogiela w 2019 roku obroniła pracę doktorską pt. Innovative cryptographic approaches to computer systems security na Uniwersytecie Hosei w Tokio – dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. Jej specjalności naukowe to nowoczesne rozwiązania informatyczne w zakresie kryptografii i podziału sekretu, sztuczna inteligencja oraz systemy rozproszone. Jest współautorką monografii naukowej pt. Secure Information Management using Linguistic Threshold Approach, Advanced Information and Knowledge Processing, Springer-Verlag, London 2014 oraz ponad 70 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym (wg bazy WoS: H-index 10, liczba cytowań 408). Uczestniczyła w ponad 80 międzynarodowych konferencjach, a także była członkiem komitetów organizacyjnych 13 międzynarodowych konferencji naukowych. Jest laureatką wyróżnienia Best Paper Award by Organizing Committee of AIT 2010 (ACN/AST/ISA/UCMA 2010) Conferences, otrzymanego za pracę pt. Grammar Encoding in DNA-Like Secret Sharing Infrastructure, podczas 2nd International Conference on Advanced Communication and Networking odbywającej się 2325 czerwca 2010 roku w Miyazaki w Japonii. Otrzymała wyróżnienie Wydawnictwa Wiley Top cited article 2018–2019 in Wiley (Top cited paper in Concurrency and Computation: Practice and Experience, Wiley). Odbywała staże naukowe na Uniwersytecie Hosei w Tokio oraz na Uniwersytecie w Taichung (Tajwan). Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych: IEEE Society, IEEE Information Theory Society, oraz Cognitive Science Society. Osiągnięcia naukowe dr inż. Urszuli Ogiela koncentrują się wokół zagadnień współczesnej kryptografii, nowoczesnych technik zabezpieczania danych oraz inteligentnych metod utajniania informacji. Prowadzone badania naukowe dotyczą możliwości stosowania formalizmów lingwistycznych i technik biometrycznych w kryptograficznych protokołach podziału i współdzielenia poufnych informacji. Opracowała zupełnie nowe algorytmy kryptograficzne – lingwistyczne i biometryczne schematy progowe. Jej prace badawcze obejmują nowatorskie rozwiązania, pozwalające uwzględniać personalne cechy użytkowników w postaci biometryk, w procesach znakowania poszczególnych części współdzielonych sekretów. Ponadto wprowadzają możliwości lingwistycznego opisu poszczególnych części sekretów pozwalając na znaczeniową analizę utajnianych i chronionych danych. Opracowane rozwiązania umożliwiają także uwzględnienie cech biometrycznego znakowania części współdzielonego sekretu oraz prowadzenie znaczeniowej analizę utajnianych danych. Możliwość opracowania i zastosowania matematycznych modeli z tzw. silnej kryptografii, do zadań zabezpieczania danych stanowi nowatorskie osiągnięcie naukowe, ukazujące sposoby i możliwości wykorzystania zaawansowanych technik poufnej wymiany danych do zadań wspomagających ich bezpieczny przepływ w dowolnym systemie.

Lista stypendystów

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.