Zarządzenie Nr R/Z.0201-33/2020
Rektora
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 7 maja 2020 roku
w sprawie zdalnego odbywania zajęć i sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

 

Zajęcia dydaktyczne oraz sesja egzaminacyjna w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będą odbywały się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrole ich przebiegu i rejestrację zgodnie z zasadami, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

Rektor
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-33/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zdalnego odbywania zajęć i sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020