Publikujemy najnowszy Komunikat Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego.


Szanowni Państwo,
Studentki i Studenci,
uprzejmie informuję, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na mocy obowiązujących przepisów, podjął szereg działań, które mają ułatwić funkcjonowanie społeczności akademickiej w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Do najważniejszych spraw studenckich należą:

  1. Przedłużona została ważności legitymacji studenckich i doktoranckich bez obowiązku potwierdzania ich ważności w Uczelni na czas ograniczenia funkcjonowania Uczelni lub zawieszenia kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania Uczelni. Jednocześnie przypominam studentom, którzy nie skorzystali z usługi mLegitymacja, że jest to usługa oferowana w ramach bezpłatnej rządowej aplikacji mobilnej mObywatel, dostarczanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dostępna jest dla studentów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie posiadających numer PESEL. mLegitymacja studencka działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona można potwierdzić, że jest się studentem naszej Uczelni, można również skorzystać z przysługujących ulg. Wnioski o wystawianie mLegitymacji można wypełnić na stronie mlegitymacje.up.krakow.pl (logowanie e-mailem uczelnianym oraz hasłem do Wirtualnej Uczelni). Tam również znajdą Państwo regulamin i instrukcję instalacji. Zapraszam do korzystania z usługi mLegitymacja, którą zapewnia nasz Uniwersytet.
  2. Ze względu na zagrożenie koronawirusem COVID-19, wszelkie sprawy prowadzone przez Biuro Spraw Studenckich (przede wszystkim sprawy związane z pomocą materialną), należy załatwiać elektronicznie (stypendia@up.krakow.pl).
    Jednocześnie informuję, że zostały podjęte prace, aby wnioski o wszystkie rodzaje stypendiów mogli Państwo składać w 100% drogą elektroniczną – tak, aby nie było konieczności osobistych wizyt w Biurze Spraw Studenckich. W pierwszej kolejności (planujemy, że będzie to połowa maja) będą Państwo mogli w ten sposób składać wnioski o zapomogi. W tej chwili oczywiście również jest taka możliwość, z tym, że wniosek o zapomogę i konieczne załączniki potwierdzające określony stan faktyczny, należy zeskanować lub sfotografować i wysłać na adres stypendia@up.krakow.pl. W kolejnym etapie (na przełomie maja i czerwca) uruchomiona zostanie możliwość elektronicznego składania podań o zakwaterowanie w domach studenckich, a w dalszej kolejności wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora i stypendia dla osób niepełnosprawnych. Naszym celem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa studentom i pracownikom Uczelni, dlatego też wszystkie wnioski o stypendia i zakwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021 będą Państwo mogli składać w 100% elektronicznie, a procedury będą maksymalnie uproszczone, oczywiście w granicach obowiązującego prawa. Szczegółowe informacje będą Państwu sukcesywnie ogłaszane na stronie Biura Spraw Studenckich oraz na stronie Samorządu Studentów (podania o zakwaterowanie w domach studenckich).
  3. Informuję, że w czasie epidemii nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim – oznacza to, że student może złożyć wniosek o zapomogę za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, na przykład z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z ustawą i regulaminem stypendialnym, zapomoga przysługuje w sytuacji, gdy student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student powinien udowodnić, że znalazł w trudnej sytuacji życiowej, załączając do wniosku o zapomogę na przykład dokument potwierdzający utratę pracy lub inne dokumenty (na przykład skan aktu zgonu rodzica, skan zaświadczenia o pobycie w szpitalu). Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Biurem Spraw Studenckich (stypendia@up.krakow.pl).
  4. Przepisy wprowadziły też wsparcie dla studentów i absolwentów, którzy podczas studiów otrzymali kredyt studencki i teraz go spłacają. Na wniosek kredytobiorcy banki obligatoryjnie zawiesiły spłatę kredytów studenckich na okres do 6 miesięcy, bez konieczności spełnienia dodatkowych przesłanek oraz dokumentowania sytuacji życiowej przez kredytobiorcę. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu studenckiego składa się w banku, z którym kredytobiorca zawarł umowę. Niezależnie od tej możliwości kredytobiorca może także korzystać ze wszystkich ulg w spłacie kredytu przewidzianych obowiązującymi przepisami, na przykład zawieszenia kredytu i odsetek na okres do 12 miesięcy z uwagi na trudną sytuacje życiową, zmniejszenie raty kredytu do 20% miesięcznych dochodów.

Wszystkim Państwu, życzę dużo zdrowia i spokoju, a przede wszystkim wytrwałości w tym trudnym dla Państwa czasie.

Prorektor ds. Studenckich
dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP