Publikujemy najnowszy Komunikat Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

Komunikat Nr RD/K.0201-1/2020
Prorektora ds. Kształcenia
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 19 marca 2020 roku

 

Szanowni Studenci,
w związku z Zarządzeniem JM Rektora Nr R/Z.0201-19/2020 w sprawie odwołania od 12 marca br. do 14 kwietnia br. zajęć prowadzonych w tradycyjny sposób i przejście na tryb zajęć zdalnych, uprzejme informuję, że pomimo nadzwyczajnej sytuacji Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby umożliwić Państwu realizację programu kształcenia.

Jednocześnie pragnę dodać, że:

  1. w chwili obecnej nie przewiduję zmian w organizacji roku akademickiego. Tym samym, nie ulega zmianie zaplanowany termin letniej sesji egzaminacyjnej,
  2. w związku ze zmianą formy odbywania zajęć na zdalną dopuszczam możliwość dostosowania warunków zaliczania przedmiotów do tej zmienionej formy zajęć,
  3. od 12 marca do 8 kwietnia br. zawieszeniu ulega realizacja praktyk studenckich (pedagogicznych i niepedagogicznych). Decyzja o sposobie organizacji i realizacji praktyk po 14 kwietnia br. będzie uregulowana w odrębnym Zarządzeniu,
  4. elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 roku (zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 12 marca 2020 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów),
  5. zajęcia z wychowania fizycznego, które zaplanowane zostały od 12 marca br. do 8 kwietnia br. nie podlegają obowiązkowi odrabiania. Na stronie Centrum Sportu i Rekreacji UP zostaną umieszczone linki z ćwiczeniami/treningami, które zaleca się, abyście Państwo samodzielnie je wykonywali wolnym czasie,
  6. indywidualne sprawy studenckie proszę załatwiać lub wyjaśniać telefonicznie lub drogą mailową z właściwymi jednostkami, obsługującymi studentów (Dyrekcjami Instytutów oraz Centrum Obsługi Studenta),
  7. dyżury pracowników dydaktycznych będą się odbywać w formie zdalnej.

Równocześnie proszę o zgłaszanie mi wszelkich trudności czy problemów związanych z funkcjonowaniem procesu dydaktycznego w tym trudnym okresie.

Prorektor ds. Kształcenia
Prof. dr hab. Bogusław Skowronek