Władze Uczelni zalecają osobom, które w ostatnich dniach wróciły z Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru, Tajwanu oraz północnych Włoch (nawet jeżeli nie miały kontaktów z osobami chorymi i same czują się dobrze) ograniczenie aktywności przez 14 dni (pozostanie w domu), monitoring stanu zdrowia i kontakt z inspekcją sanitarną.

 

Pełna treść zarządzenia Rektora UP

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w trosce o bezpieczeństwo całej społeczności Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym nowym koronawirusem SARS-CoV-2, realizując zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, osobom, które w ostatnich dniach wróciły z Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru, Tajwanu oraz północnych Włoch (nawet jeżeli nie miały kontaktów z osobami chorymi i same czują się dobrze) – stanowczo zalecam ograniczenie aktywności przez 14 dni (pozostanie w domu), monitoring stanu zdrowia i kontakt z inspekcją sanitarną.

Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, których dotyczy powyższy komunikat, proszeni są o kontakt mailowy z prowadzącymi zajęcia. Prowadzący zajęcia powinni w sposób elastyczny umożliwić im ich zaliczenie. Nieobecność na zajęciach będzie usprawiedliwiona na podstawie biletów lub dokumentów podróży.

Pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, którzy znajdują się w grupie ryzyka i z tego powodu nie mogą świadczyć pracy, są proszeni o poinformowanie o tym fakcie swojego bezpośredniego przełożonego. Za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy przysługuje wynagrodzenie w pełnym wymiarze.

Z poważaniem,
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Rektor