Uczelniana Komisja Wyborcza informuje pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych o możliwości sprawdzenia list wyborców.

Imienne listy z przypisanymi okręgami wyborczymi znajdują się w posiadaniu dyrektorów instytutów. Okręgi wyborcze są związane z dyscypliną naukową, która została wskazana w oświadczeniu o wyborze dyscypliny.