24 lutego 2020 roku rozpoczną się zapisy na wykłady ogólnouczelniane

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów w semestrze letnim wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu. Zapisów należy dokonywać między 24 a 28 lutego 2020 roku poprzez Wirtualną Uczelnię. W przypadku niewypełnienia limitów grup zostanie zorganizowana druga tura wyboru w terminie 3–6 marca 2020 roku.

Dokonując zapisów, należy wskazać kursy o łącznej liczbie punktów ECTS równej 2, czyli dwa wykłady w języku polskim (wykład liczący 15 godzin za 1 ECTS) lub jeden wykład w języku obcym (wykład liczący 15 godzin za 2 ECTS). Prosimy dokonywać przemyślanych zapisów na wykłady, gdyż nie będzie możliwości dokonania zmian. Wykłady ogólnouczelniane rozpoczną się od 17 marca 2020 roku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Nauczania i Współpracy z Oświatą (telefon 12 662 60 91).

 

Studia stacjonarne

Wykaz kursów w formie wykładów ogólnouczelnianych w semestrze letnim 2019/2020

 

Studia niestacjonarne

Wykaz kursów w formie wykładów ogólnouczelnianych w semestrze letnim 2019/2020