Wystartowała 7. edycja konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”. 26 listopada 2019 roku jury pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich profesor Katarzyny Potyrały przyznało tytuł „Studenta Miesiąca Listopada” Arturowi Powroźnikowi. Artur jest studentem drugiego roku politologii (drugi stopień). Już od początku studiów angażuje się w działalność Koła Naukowego Studentów Instytutu Politologii. Ponadto pięciokrotnie reprezentował Uniwersytet Pedagogiczny podczas konferencji odbywających się w Ukrainie. Wolny czas poświęca swojej pasji, którą jest sport. Od roku 2012 jest sędzią piłkarskim, a od roku 2018 jest arbitrem podczas międzynarodowych meczów amp futbolu. Dodatkowo zasila szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej (11. Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej).

Artur Powroźnik „Studentem Listopada”, zdjęcie 1 (4)

Artur Powroźnik „Studentem Listopada”, zdjęcie 2 (4)

 

Wybrane osiągnięcia

  • udział w badaniu „Patriotyzm – deklarowana postawa czy fakt”, będącego częścią projektu badawczego Koła Naukowego Studentów Instytutu Politologii (październik 2018 roku)
  • członek komitetu organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Naukowej w ramach współpracy polsko-ukraińskiej „Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych. Perspektywa polska i międzynarodowa” (Kraków, maj 2019 roku)
  • pomoc w organizacji międzynarodowego meczu amp futbolu Polska – Irlandia w Krakowie (Kraków, czerwiec 2019)
  • uczestnictwo w szkole letniej (Nieżyn, 2019 rok).

Artur Powroźnik „Studentem Listopada”, zdjęcie 3 (4)

Artur Powroźnik „Studentem Listopada”, zdjęcie 4 (4)

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 500 złotych (brutto), natomiast zdobywca tytułu Studenta Roku otrzyma nagrodę 1500 złotych (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).