Naukowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego laureatami konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17 Narodowego Centrum Nauki

Po raz kolejny rozstrzygnięto flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS i PRELUDIUM. Wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego: prof. dr hab. Jacek Piotr Sroka i mgr Marlena Fila.

 

Projekt zakwalifikowany do finansowania w konkursie OPUS 17

kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Piotr Sroka (Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii)
tytuł projektu: „Ewolucja budżetu obywatelskiego w Polsce – w kierunku deliberacji czy plebiscytu?”
przyznane środki: 351 820 złotych

 

Projekt zakwalifikowany do finansowania w konkursie PRELUDIUM 17

kierownik projektu: mgr Marlena Fila (Instytut Matematyki)
tytuł projektu: „Bernard Bolzano i nauki kognitywne”
przyznane środki: 115 360 złotych

Gratulujemy.