Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych w Częstochowie

18 listopada 2019 roku, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka, obradowała Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych. Organizatorem spotkania był Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych w Częstochowie

W czasie posiedzenia Rektorzy Uczelni Pedagogicznych w obecności Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka omówili między innymi zagadnienia dotyczące: kompetencji społecznych w kształceniu wyższym, sposobów wdrażania i znaczenia Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, a także kwestie związane z dostosowaniem uczelni do kształcenie nauczycieli według nowych standardów.