Listopadowe spotkanie ze starostami studiów stacjonarnych

Jakość kształcenia i komfort studiowania to tylko niektóre z wielu istotnych tematów poruszonych podczas spotkania ze starostami wszystkich kierunków i roczników studiów stacjonarnych 12 listopada 2019 roku.

Spotkanie, w którym uczestniczyli: Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała, Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania dr Magdalena Stoch, Dyrektor Centrum Obsługi Studenta Ewelina Rutkowska, Kierownik Akademickiego Biura Karier Ewa Trznadel, Kierownik Centrum Rozwoju Systemów Dydaktycznych Edyta Kowalik, Kierownik Centrum Obsługi Informatycznej Rafał Kowalewski, Kierownik Biura Spraw Studenckich Łukasz Bandoła, Zastępca Kierownika Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą Magda Krasicka-Zapał, Justyna Staniszewska z Biura Promocji, Przewodniczący Samorządu Studentów Kamil Firmanty oraz starostowie wszystkich kierunków i roczników studiów stacjonarnych, było okazją do rozmów na tematy dotyczące organizacji bieżącego roku akademickiego.

Omówiono między innymi sprawy związane z tokiem studiów, przebiegiem praktyk studenckich, komfortem studiowania oraz obsługą administracyjną studentów.