Profesor Leszek Balcerowicz gościem Uniwersytetu Pedagogicznego, zdjęcie 1 (2)
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

W trzydziestolecie ogłoszenia planu Balcerowicza jego autor spotkał się ze studentami i pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego. Ze względu na to, że większości licznie zgromadzonych w Audytorium im. prof. W. Danka słuchaczy nie było jeszcze na świecie, gdy wprowadzano program społeczno-ekonomicznej transformacji, zwanej też terapią szokową – jej autor i promotor przedstawił konteksty i uwarunkowania tej reformy oraz jej doraźne i długofalowe skutki.

Profesor Leszek Balcerowicz gościem Uniwersytetu Pedagogicznego, zdjęcie 2 (2)
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Co ciekawe, w analizie warunków pomyślnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, więcej uwagi niż czynnikom ekonomicznym, profesor Leszek Balcerowicz poświęcił stabilnym i opartym na prawie instytucjom. To one są, w opinii profesora, podstawą gospodarczej prosperity. Podczas dyskusji, która wywiązała się po wykładzie nawiązywano do różnych współczesnych teorii ekonomicznych (w szczególności Piketty’ego) oraz źródeł antyliberalnego trendu, ogarniającego zachodnie społeczeństwa, w tym polskie.

Organizatorem spotkania z profesorem Leszkiem Balcerowiczem był Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.