Uniwersytet Pedagogiczny – pierwszą w Polsce uczelnią z tytułem Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade, zdjęcie 1 (2)

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został 12 czerwca 2019 r. pierwszą w Polsce uczelnią, która uzyskała tytuł Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade.

Podziękowania dla Ambasadorów Sprawiedliwego Handlu w Uniwersytecie Pedagogicznym za „kreatywność i wytrwałość w działaniu” [zespół: wykładowcy – dr Ewa Radomska – koordynator, dr Paulina Szyja, dr Katarzyna Kowalska (Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP), dr Marcin Urbaniak (Instytut Filozofii i Socjologii UP) oraz przedstawiciele studentów: Katarzyna Karcz, Kamila Pasternak, Oliwia Kowalska, Klaudia Ostrowska (ekonomia społeczna, II rok), Graciela Namysł, Anna Krupa (etyka – negocjacje i mediacje, III rok)].

Uniwersytet Pedagogiczny – pierwszą w Polsce uczelnią z tytułem Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade, zdjęcie 2 (2)

Inicjatorem i koordynatorem działań związanych z kampanią była Fundacja Pro Universitatis.

Informacja opublikowana na stronie organizatora kampanii:

„Uzyskanie tytułu Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu jest związane z wypełnieniem pięciu kryteriów. Obejmują one zarówno deklarację poparcia dla Sprawiedliwego Handlu przez władze uczelni, jak i działania budujące świadomość studentów i nauczycieli akademickich w obszarze Sprawiedliwego Handlu i odpowiedzialnej konsumpcji.

Kamieniem węgielnym kampanii było wprowadzenie w semestrze letnim 2017/2018 zmian w programach studiów m.in. na kierunku ekonomia społeczna. W ich ramach wprowadzono do programu przedmiot „Handel międzynarodowy i Fair Trade (studia II stopnia, specjalność: zrównoważony rozwój). Do programu włączono także zagadnienia dotyczące Sprawiedliwego Handlu poruszane w ramach przedmiotów: Ekonomia rozwoju, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Organizacje międzynarodowe, Koncepcja i strategie zrównoważonego rozwoju, Międzynarodowa pomoc krajom słabo rozwiniętym, Korporacje na rynku międzynarodowym.

W marcu 2018 r. społecznym partnerem kampanii została Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu – Fairtrade Polska z Krakowa. Zagadnienia dotyczące Sprawiedliwego Handlu były prezentowane na licznych warsztatach i konferencjach organizowanych na terenie uczelni. Były one również okazją do zapoznawania uczestników z produktami oznaczonymi certyfikatami potwierdzającymi wypełnianie przez producentów standardów Sprawiedliwego Handlu. W trakcie imprez i wydarzeń promocyjnych jak np. obchody Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu (World Fair Trade Day) serwowano kawę, herbatę i cukier z certyfikatem Fairtrade. Jednym z ciekawszych zdarzeń w ramach obchodów w roku 2019 była projekcja filmu na temat Fair Trade i towarzyszące jej warsztaty zorganizowane we współpracy z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie. Dzięki zaangażowaniu uczestników kampanii w sklepiku na terenie uczelni pojawiły się produkty Sprawiedliwego Handlu.

Wypełnienie kryteriów jest wiec owocem rozłożonej na dwa lata akademickie kampanii promującej Sprawiedliwy Handel na terenie uczelni. Co więcej w kolejnych latach Uniwersytet zamierza włączyć w jej treści tematykę Zrównoważonych zamówień publicznych i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Serdecznie gratulujemy grupie koordynującej kampanię na terenie uczelni, która pracuje pod przywództwem dr Ewy Radomskiej – kreatywności i wytrwałości w działaniu”.

Raport z realizacji działań na rzecz upowszechniania wiedzy oraz promocji idei Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade w uniwersytecie dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Pro Universitatis.