W dniu 13 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie tegorocznej edycji kursu teoretycznego edukacji wojskowej studentów w ramach projektu „Legia Akademicka” na Uniwersytecie Pedagogicznym. Było ono połączone z rozdaniem studentom kart powołań na szkolenie wojskowe w wakacje.

W uroczystości wzięli udział m.in. Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Marcin Żal, przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej – ppłk Dariusz Rewak i ppłk Maciej Dymitrowicz, zastępca dowódcy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Jerzy Klocek oraz przedstawiciel Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego płk Zbigniew Kopa.

W trakcie spotkania przedstawiciele MON wręczyli specjalne podziękowanie i okolicznościowy ryngraf za zaangażowanie w realizację programu „Legia Akademicka” Rektorowi UP prof. Kazimierzowi Karolczakowi, dr. Przemysławowi Wywiałowi – Pełnomocnikowi Rektora UP ds. Legii Akademickiej oraz dr. Łukaszowi Czekajowi – wykładowcy edukacji wojskowej. Nagrodzono również troje studentów wyróżniających się w czasie szkolenia.

Nasza uczelnia już po raz drugi uczestniczyła w realizacji tego programu. Podobnie jak w zeszłym roku Uniwersytet Pedagogiczny znalazł się w gronie szkół wyższych wyróżnionych przez ministra obrony za wysoki poziom szkolenia. W roku akademickim 2018/2019 kursie wzięło udział w prawie 150 studentów, reprezentujących niemal wszystkie krakowskie szkoły wyższe. Z wynikiem pozytywnym kurs ukończyło 112 osób, z czego około 100 odebrało karty powołania na praktyczne szkolenie wojskowe w ośrodkach szkolenia i jednostkach wojskowych w czasie wakacji. W zależności od wybranego modułu po zakończeniu szkolenia zostaną oni przeniesieni do rezerwy w stopniach szeregowych lub kaprali.

Program szkolenia w ramach Legii Akademickiej nakierowany jest przede wszystkim na odbudowę rezerw osobowych Wojska Polskiego. Jak jednak wielokrotnie podkreślano w czasie spotkania, absolwenci tego kursu mogą z powodzeniem podjąć m.in. służbę terytorialną w formacjach Obrony Terytorialnej. Już kilkudziesięciu „legionistów” z edycji 2017/2018 podjęło taką służbę w 11. MBOT oraz innych brygadach OT. Jest to dla nich szansa na kontynuowanie przygody z wojskiem.

Projekt edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej realizowany jest na podstawie porozumienia Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koszty związane z realizację części teoretycznej finansowane są ze środków MNiSW.

Fot. Tadeusz Sawka