UP z tytulem najlepszej uczelni pedagogicznej w Polsce

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie kolejny raz z rzędu zyskał tytuł najlepszej uczelni pedagogicznej w Polsce w prestiżowym rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019.

Ranking Perspektyw uwzględnia łącznie 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność i umiędzynarodowienie. Dzięki przyjęciu takiej metodologii ranking odzwierciedla najistotniejsze wymiary i funkcje szkoły wyższej – badawcze, dydaktyczne, społeczne oraz te, które związane są z transferem wiedzy. Pod uwagę brane są posiadane przez uczelnie akredytacje, patenty i pozycje w międzynarodowych rankingach. Ważne są również wskaźniki naukometryczne, a analizie poddawany jest poziom umiędzynarodowienia.

Czyni to z Rankingu Perspektyw jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. To także jeden z czterech rankingów posiadających międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologia opracowywana jest przez kapitułę pod przewodnictwem byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera.