Konkurs recytatorski  „Niektórzy lubią poezję”fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Biblioteka Główna, Instytut Filologii Polskiej, Instytut Nauk o Informacji oraz Biuro Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego to organizatorzy konkursu recytatorskiego „Niektórzy lubią poezję”. Konkurs adresowany był do uczniów klas VI–VIII szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum oraz szkół średnich.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Kat. I – uczniowie klas VI–VIII szkół podstawowych,
  • Kat. II – uczniowie III klasy gimnazjum oraz uczniowie szkół średnich.

Każdy uczestnik miał za zadanie przygotować prezentację jednego (wybranego przez siebie) utworu krakowskiego poety. Maksymalny czas prezentacji wynosił cztery minuty. Do konkursu mogły przystąpić maksymalnie dwie osoby reprezentujące tę samą placówkę w danej kategorii wiekowej.

18 marca 2019 r. odbyły się przesłuchania pierwszej edycji konkursu w kategorii klas VI–VIII szkoły podstawowej. Do konkursu przystąpiło 43 uczestników reprezentujących szkoły z całego województwa małopolskiego. Jury przyznało cztery nagrody, w tym za dwa drugie miejsca.

I miejsce
Mateusz Wajs (SP nr 95 w Krakowie)
tekst: Ludwik Jerzy Kern „Żaba i wół”
(nauczyciel prowadzący – Izabela Kucewicz)

II miejsce
Iga Grochowska (SP nr 53 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Krakowie)
tekst: Ludwik Jerzy Kern „O rodzicach”
(nauczyciel prowadzący – Izabella Czartoryska-Mytnik)

II miejsce
Oktawia Klimek (SP im. por. Piotra Olka ps. „Gołąb” w Kobylanach)
tekst: Ludwik Jerzy Kern „O rodzicach”
(nauczyciel prowadzący – Monika Fryc)

III miejsce
Kinga Stelmach (SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie)
tekst: Wisława Szymborska „Nienawiść”
(nauczyciel prowadzący – Wiesława Zapart)

 

22 marca 2019 r. odbyły się przesłuchania w kategorii: kl. III gimnazjum oraz szkoły średniej. Do konkursu przystąpiło 52 uczestników reprezentujących szkoły z województw małopolskiego oraz śląskiego. Jury oceniało: dobór repertuaru (tekst wyłącznie krakowskiego poety, wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych i wieku uczestnika), kulturę żywego słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

I miejsce
Maria Pazdan (XLIII LO w Krakowie)
tekst: Wisława Szymborska „Życie na poczekaniu”
(nauczyciel prowadzący – Beata Wojtasińska)

II miejsce
Aurora Lipartowska (II LO w Krakowie)
tekst: Wisława Szymborska „Rozmowa z kamieniem”
(nauczyciel prowadzący – Anna Czepiec-Mączka, Elżbieta Kramarz)

III miejsce
Bartosz Brzeszcz (XI LO w Krakowie)
tekst: Konstanty Ildefons Gałczyński „Ofiara świerzopa”
(nauczyciel prowadzący – Katarzyna Gibek)

Jury postanowiło przyznać wyróżnienia
Dominice Uliszak (II LO w Krakowie)
tekst: Stanisław Wyspiański „I ciągle widzę ich twarze”
(nauczyciel – Anna Czepiec-Mączka, Elżbieta Kramarz)

Wiktorii Starmach (SP nr 2 w Dobczycach)
tekst: Wisława Szymborska „W zatrzęsieniu”
(nauczyciel – Renata Starmach)

Oldze Krempickiej (XXX LO w Krakowie)
tekst: Wisława Szymborska „Monolog dla Kassandry”
(nauczyciel – Anna Gromala-Słowik)

Wiktorowi Rożkowi (Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie)
tekst: Czesław Miłosz „Kołysanka”
(nauczyciel – Elżbieta Sowińska)

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 29 marca 2019 r. Wszystkim laureatom gratulujemy.