Politechnika Łódzka była miejscem pierwszego z cyklu spotkań „NKN Forum” poświęconych dyskusji na temat reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Wśród gości zaproszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazła się Małgorzata Grzelewska, Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego, która wzięła udział w panelu dotyczącym mienia i finansów uczelni w świetle nowej ustawy.

Podczas dyskusji poruszono kilka kluczowych kwestii związanych z Konstytucją dla Nauki, dyskutowano o pozycji ustrojowej kanclerza i kwestora w nowej strukturze organizacyjno-funkcjonalnej, modelu zarządzania mieniem i odpowiedzialności, zasadach podziału (redystrybucji) środków z budżetu państwa (subwencji), a także o finansowaniu działalności samorządu studentów i studenckiego ruchu naukowego. Podczas prowadzonych rozmów przedstawiano także poziom zaawansowania prac nad projektami nowych statutów uczelni, które będą obowiązywać od pierwszego października. W spotkaniu wzięło udział około czterystu przedstawicieli środowiska akademickiego.

Zdjęcia udostępnione przez Politechnikę Łódzką.