Uniwersytet Pedagogiczny z laurem Patrona Kultury
fot. Wadowickie Centrum Kultury

Nieprzerwanie od 2003 r. Wadowickie Centrum Kultury wyróżnia instytucje i firmy, które wspierają działalność placówki. Dobrodziej Kultury to honorowy tytuł przyznawany corocznie przez centrum instytucjom i osobom, które w poprzedzającym roku wspierały działalność Wadowickiego Centrum Kultury.

8 lutego 2019 r. odbyła się szesnasta już uroczysta gala. Tym razem aż dwadzieścia jeden podmiotów otrzymało laury Dobrodziejów, Patronów i Przyjaciół kultury. W tym roku tytuł Patrona Kultury przyznano Uniwersytetowi Pedagogicznemu w Krakowie.

Uniwersytet Pedagogiczny z laurem Patrona Kultury

Wyróżnienie to jest swoistym podziękowaniem za rok owocnej współpracy i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych. Nagrodę dla Uniwersytetu odebrała prof. Małgorzata Nodzyńska.