Przedstawiciele administracji uczelni spotkali się z władzami Uniwersytetu Pedagogicznego na zebraniu poświęconym proponowanym zmianom strukturalnym w kontekście nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podczas spotkania przedstawiono model proponowanych zmian i harmonogram ich wprowadzenia. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi prac wprowadzających wymogi Konstytucji dla Nauki na stronie internetowej UP

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto