Trwa rekrutacja śródroczna

W rekrutacji śródrocznej prowadzimy nabór na kierunki: inżynieria bezpieczeństwa (I stopnia stacjonarne), edukacja techniczno-informatyczna (II stopnia stacjonarne), edukacja techniczno-informatyczna (II stopnia niestacjonarne), geografia (II stopnia niestacjonarne).

Na inżynierię bezpieczeństwa rejestracja elektroniczna potrwa do 14 lutego 2019 r., na edukację techniczno-informatyczną do 15 lutego 2019 r., a na geografię do 21 lutego 2019 r. Rekrutacja odbywa się poprzez system elektroniczny.

Zasady rekrutacji, harmonogram, miejsca i daty składania dokumentów znajdują się na stronie poświęconej rekrutacji.

Zapraszamy.