W grudniu 2018 r. w ramach programu EraNet-LAC został rozstrzygnięty III konkurs ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union.

Miło nam poinformować, że projekt dr. inż. Łukasza Tomczyka (Instytut Nauk o Wychowaniu) „Mądre Ekosystemy dla Uczenia się i Inkluzji” otrzymał pozytywną decyzję dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i tym samym uzyskał dofinansowanie w wysokości 298 076,48 złotych.

Inicjatywa EraNet-LAC ma na celu nawiązanie nowej, trwałej i wielostronnej współpracy naukowej między naukowcami z Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Lista projektów dofinansowanych w ramach III konkursu ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union