26 listopada odbyło się pierwsze wydarzenie naukowe zorganizowane w ramach projektu „Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza-ciekawość-pasja” realizowane przez Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP.

Podczas „Dnia na Uniwersytecie” uczniowie szkół biorących udział w projekcie wraz z opiekunami wysłuchali wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez profesora Roberta Stawarza, Prorektora ds. Rozwoju. Wzięli także udział w zajęciach prowadzonych przez naukowców z Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej oraz zwiedzili budynek UP przy ul. Ingardena.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto