Miło nam poinformować, że Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na realizację projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”.

W ramach projektu na kierunkach nauczycielskich: historia, filologia polska, geografia, animacja kultury w przestrzeni społecznej, matematyka, fizyka i chemia zostaną opracowane, stworzone w oparciu o Model Kształcenia Przyszłych Nauczycieli, nowe programy studiów. Ich realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2019/2020.

Studenci wezmą udział w zajęciach przygotowanych przez wyspecjalizowane jednostki uczelni. Zajęcia w ramach modułu psychologiczno-pedagogicznego poprowadzą pracownicy Studium Kształcenia Nauczycieli, zajęcia w ramach modułu dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych – pracownicy Instytut Informatyki, zajęcia w ramach modułu dotyczącego kultury języka – pracownicy Instytutu Filologii Polskiej, zaś zajęcia w ramach modułu filozoficznego – pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii. Stworzone także zostanie nowoczesne laboratorium edukacji. Studenci będą mogli wziąć udział w tutoringu, wykładach ekspertów zagranicznych, wyjazdach dydaktycznych, zajęciach, praktykach, wizytach w ośrodkach zagranicznych i polskich szkołach innowacyjnych. W celu poprawienia jakości zajęć zakupione zostaną pomoce i materiały dydaktyczne.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2023 r., a jego wartość to 5 593 079,80 złotych.

Uniwersytet Pedagogiczny otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”