Miło nam poinformować, że dr Krzysztof Kloc z Instytutu Historii i Archiwistyki UP otrzymał nagrodę I stopnia w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w Dziedzinie Historii Najnowszej za pracę doktorską „Michał Sokolnicki (1880–1967) Piłsudczyk – historyk – dyplomata”.

Prace są ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN. Laureaci otrzymują między innymi umowę wydawniczą na wydanie całości lub części pracy.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej