Z dumą informujemy, że projekt Stories that Move otrzymał Medal Comenius EduMedia 2018 za doskonałe materiały dydaktyczne. Ta prestiżowa, międzynarodowa nagroda została przyznana 21 czerwca 2018 r. przez Instytut Pedagogiki i Mediów w Berlinie.

Nagroda dla projektu platformy internetowej Stories that Move

Kapituła nagrody była pod wrażeniem tego, w jaki sposób międzynarodowy zespół projektowy Stories that Move wykorzystał interaktywne i audiowizualne media do zaangażowania młodych Europejczyków w walkę z uprzedzeniami, stereotypami i dyskryminacją. Nagrodzone narzędzie internetowe ułatwia nauczycielom rozwiązywanie problemów edukacyjnych, a przede wszystkim zachęca młodych ludzi do działania.

Projekt realizowany był w latach 2015–2018 przez międzynarodowy zespół, którego koordynatorem była Karen Polak z Domu Anny Frank w Amsterdamie. Polskim partnerem był Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który reprezentowali: dr Piotr Trojański, mgr Anna Makówka-Kwapisiewicz i mgr Aleksandra Kalisz (pracownicy i doktoranci Instytutu Historii i Archiwistyki). Pozostali zagraniczni partnerzy instytucjonalni to: Anne Frank Zentrum, Niemcy; Eagerly Internet, Holandia; erinnern.at – Nationalsozialismus und Holocaust: Gedächtnis und Gegenwart, Austria; Internationale School van Amsterdam, Holandia; #MilanSimecka Foundation, Słowacja; Zachor Foundation for Social Remembrance, Węgry; #MART, Ukraina.

Nagroda dla projektu platformy internetowej Stories that Move

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ i Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ).

28–29 2018 r. w Berlinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt i uroczysta inauguracja platformy Stories that Move, na którą serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na temat konferencji.