Zakończył się Tydzień Jakości Kształcenia (TJK) Wydziału Mat.-Fiz.-Techn. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wszystkie zaplanowane wydarzenia były zrealizowane i cieszyły się zainteresowaniem zarówno ze strony studentów jak i pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


Wybierając termin organizacji Tygodnia Jakości Kształcenia, skoordynowano działania z Akademickim Biurem Karier, które obecnie realizuje projekt „UProgu kariery”, w ramach którego w dniu 24 Maja były zorganizowane Targi Pracy. Wśród wielu wystawców na Targach Pracy obecnych było 6 firm, zaproszonych w ramach TJK, z którymi Wydział od wielu lat współpracuje przy tworzeniu Planów i Programów Studiów, realizacji Projektów, przygotowaniu programów Praktyk i Staży. Absolwenci Wydziału znajdują zatrudnienie w tych firmach, część z nich reprezentowała swoje firmy na stoiskach – takie swoiste Absolwenckie powroty.


W zamyśle organizatorów TJK Targi Pracy z udziałem współpracujących z Wydziałem firm miały być punktem kulminacyjnym programu, ale w opiniach uczestników clou TJK okazała się otwarta Debata na temat jakości kształcenia. Poza studentami i kadrą Wydziału wzięli w niej udział przedstawiciele Biura Współpracy z Absolwentami, Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą, Biura Rozwoju, przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych, etc. Uczestnicy Debaty mieli możliwość wspólnie przyglądać się procesowi kształcenia z różnych poziomów jego organizacji, ocenić jego wyniki na podstawie opracowania ankiet absolwentów oraz sprawozdań z realizacji projektu stażowego, zapoznać się z opinią pracodawców na temat studentów i absolwentów Wydziału. Można było porozmawiać szczerze i otwarcie o problemach i rozwiązaniach, sukcesach i porażkach, które były zdiagnozowane przez poszczególne strony procesu kształcenia. Dodatkowo obecni na Debacie studenci, odnieśli się do tematu dyskusji poprzez wykonaną analizę SWOT swoich kierunków, z której wnioski były cennym źródłem informacji i przedmiotem ożywionej dyskusji.


W liczbach TJK wygląda następująco:
• 40 studentów wzięło udział w badaniu predyspozycji zawodowych w ramach projektu „UProgu kariery”
• Ponad 70 uczestników Debaty
• 19 studentów wzięło udział w szkoleniu z Motywowania siebie i innych
• ponad 100 studentów Wydziału odwiedziło Targi Pracy
• 60 studentów uczestniczyło w mini seminarium #Po co nam ta Matematyka?, organizowanym pod patronatem merytorycznym międzynarodowego zespołu badawczego MATERIALICA+ (Lider zespołu – prof. dr hab. W.Mitiuszew)
• 9 referatów na seminarium #Po co nam ta Matematyka?, wygłoszonych przez studentów i absolwentów Wydziału Mat.-Fiz.-Techn., a także gości zaproszonych, m.in. uczennic gimnazjum nr 19 oraz pracownika Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
• 3 referaty na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Modernizacja systemu oświatowego - propozycje zmian i wdrażania dobrych praktyk edukacyjnych"
• + wiele niepoliczalnych korzyści.


Podsumowując – Tydzień Jakości Kształcenia Wydziału Mat.-Fiz.-Techn. zakończył się dużym sukcesem, ale współpraca w tym zakresie będzie kontynuowana na wszystkich etapach kształtowania, realizacji, ewaluacji tego skomplikowanego procesu z udziałem wszystkich jego uczestników.

Dr Natalia Ryłko, pełnomocnik Dziekana ds. organizacji
Tygodnia Jakości Kształcenia Wydziału Mat.-Fiz.-Techn.