8 maja 2018 r. w Klubie Studenckim „Bakałarz” odbyła się druga edycja „Festiwalu Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie o Puchar Prorektora ds. Studenckich”.

Celem festiwalu jest popularyzacja działalności studenckich kół naukowych oraz integracja całego środowiska akademickiego. W wydarzeniu wzięło udział 25 kół naukowych, które przedstawiły prezentacje dotyczące działalności za okres od 1 października 2016 r. do 8 maja 2018 r. Wystąpienia miały różną formę, począwszy od slajdów oraz filmów, aż po bardziej złożone inscenizacje.

Otwarcie Festiwalufot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Uczestnicy Festiwalufot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Na scenie Klubu „Bakałarz” zaprezentowały się następujące koła naukowe:

 • Studenckie Naukowe Koło Dydaktyków: prezentacja pt. „Studenckie Naukowe Koło Dydaktyków – komunikacja wczoraj i dziś”
 • Studenckie Koło Naukowe Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka Auxilium: prezentacja pt. „Bajeczna Przygoda”
 • Koło Naukowe COOLturoznawcy: prezentacja pt. „Trzy rzeczy, których nie uczą nas na studiach... – prezentacja działalności Koła Naukowego COOLturoznawcy”
 • Koło Komunikacji społecznej – Retoryki i PR: prezentacja pt. „Komunikacyjnie niezawodni, retorycznie niezastąpieni”
 • Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej: prezentacja pt. „Niekończąca się opowieść”
 • Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Zawodowego Nauczycieli: prezentacja pt. „(Nie) takie złe początki?”
 • Koło Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: prezentacja pt. „O tym jak Stefan i Banach zmienili świat”
 • Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem: prezentacja pt. „Co Ty wiesz o ASD?”
 • Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego: prezentacja pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie...”
 • Koło Naukowe Wolontariatu: prezentacja pt. „Siła, radość i energia – wolontariat to rzecz święta!”
 • Koło Naukowe Grupa Grafików Projektantów Uniwersytetu Pedagogicznego: prezentacja pt. „Prezentacja Koła Naukowego Grupa Grafików Projektantów Uniwersytetu Pedagogicznego”
 • Nauczyciel z pasją: prezentacja pt. „Uczymy z pasją”
 • Studenckie Koło Naukowe Pedagogów: prezentacja pt. „Cechy współczesnego pedagoga w kontekście działalności Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów”
 • Koło Naukowe Studentów Instytutu Politologii: prezentacja pt. „Studenci do nauki, pracy i działania!”
 • Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa: prezentacja pt. „Active shooter”
 • Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Joachima Lelewela Uniwersytetu Pedagogicznego: prezentacja pt. „Historia... Lubię to! Kiedyś to było...”
 • Koło Debat UP: prezentacja pt. „Działalność Koła Debat UP”
 • Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej: prezentacja pt. „Droga do sukcesu jest zawsze w budowie”
 • Koło Naukowe Iberystów UP „COrazón”: prezentacja pt. „Czy moje ciało mówi po hiszpańsku?”
 • Koło Naukowe Studentów Instytutu Prawa Administracji i Ekonomii „Follow UP”: prezentacja pt. „Podążając za Uniwersytetem Pedagogicznym”
 • Studenckie Koło Naukowe Wzornictwa PROTOTYP: prezentacja pt. „Więc chodź, zaprojektuj mój świat”
 • Koło Naukowe Rusycystów: prezentacja pt. „YOU-rodivyj – zwariowani na punkcie rosyjskiego”
 • Koło Naukowe Inżynierów: prezentacja pt. „Prezentacja działalności koła – forma: Artystyczno-techniczno-taneczna”
 • Teatralne Studenckie Koło Naukowe Romanistów Entr'Acte: prezentacja pt. „La Bonbonnière”
 • Koło Artystyczno-Naukowe Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej: prezentacja pt. „Connection”

Po wysłuchaniu prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli kół naukowych, jury w składzie: Przewodnicząca Jury dr hab. prof. UP Katarzyna Potyrała (Prorektor ds. Studenckich), dr hab. prof. UP Małgorzata Kłyś (Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych), mgr Łukasz Bandoła (Kierownik Biura Spraw Studenckich), mgr Kamila Dąbrowa (Kierownik Biura Promocji), Pan Kamil Firmanty (Przewodniczący Samorządu Studentów) oraz mgr Marek Żołądek (Kierownik Klubu Studenckiego „Bakałarz”) postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce
Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej w składzie: Karolina Kilar, Dominika Bek, Beata Leśniak, Joanna Socha, Joanna Kawiorska, Sylwia Caputa, Marysia Skrzypek, Monika Ryba, Agnieszka Szrom, Wiktoria Żelazko, Piotr Klara, Sylwia Rój, Klaudia Zabawa, Klaudia Sikora (opiekun: dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP)

II miejsce
Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa w składzie: Magdalena Bubak, Wojciech Cendrowski, Anna Mazgaj, Maja Dutka, Grzegorz Bator, Aleksandra Zamojska, Piotr Prokopowicz, Klaudia Lewandowska, Anna Ponikiewicz, Martyna Targ, Wioletta Przecherka, Katarzyna Czernik, Mikołaj Dyl, Ania Ponikiewska, Justyna Ligęza, Justyna Rokitowska (opiekun: dr Rafał Kopeć, dr Przemysław Mazur, dr Łukasz Czekaj, mgr Andrzej Ziarko)

III miejsce 
Studenckie Koło Naukowe Wzornictwa PROTOTYP w składzie: Izabela Pawluśkiewicz, Weronika Dziepak, Bartosz Stańczyk (opiekun: mgr Marcin Nowak)

Laureaci Festiwalufot. Iwona Konieczna

Gośćmi specjalnymi festiwalu byli przedstawiciele Levinsky College of Education Tel Aviv Israel: Dolly Eliyahu-Levi (PhD Head Excellence Program), Gal Manor (PhD Lecturer at English Department), Shai Inbar (PhD Head of the Library), Ilanit Dror (PhD Head of the Students Administration) oraz Hadas Velan (PhD Lecturer at English Language Department), którzy zaprezentowali referat pt. „Presentation of Israel and educational challenges”.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom festiwalu i już dziś zapraszamy na kolejną edycję w 2019 roku.

Galeria zdjęć