11 maja 2018 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z okazji Święta Uczelni.

Uroczystość rozpoczęła się Hymnem państwowym w wykonaniu Chóru Mieszanego „Educatus”.

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Otwierając posiedzenie, JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak przywitał licznie zgromadzonych gości, a wśród nich Rzecznika Praw Absolwenta Grzegorza Piątkowskiego, parlamentarzystów, przedstawicieli władz Krakowa i Małopolski, na czele z Wojewodą Piotrem Ćwikiem, rektorów uczelni wyższych, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, służb mundurowych, firm i instytucji współpracujących z Uniwersytetem Pedagogicznym oraz wszystkich pracowników i studentów Uczelni. Szczególną uwagę, podczas powitania, Jego Magnificencja poświęcił przybyłym na uroczystość: prof. dr. hab. Bolesławowi Faronowi, prof. dr. hab. Zenonowi Urydze, prof. dr. hab. Feliksowi Kirykowi oraz prof. dr. hab. Henrykowi W. Żalińskiemu – poprzednim Rektorom, którzy „tworzyli historię Uczelni, którą mamy dzisiaj zaszczyt zarządzać”.

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Jego Magnificencja w swoim przywitaniu podkreślił, że: „Od ponad siedemdziesięciu lat kształcimy nauczycieli. W tym czasie zmieniały się formy studiów, zmieniały się plany i programy kształcenia, reformowano system edukacji, ale nasz absolwent – mam taką pewność – to przede wszystkim nauczyciel z pełnymi kalifikacjami, dobrze wyposażony w nowoczesną wiedzę i praktyczną znajomość zawodu. To młody człowiek otwarty na nowe wyzwania i oczekiwania społeczne”.

W swym przemówieniu Rektor prof. Kazimierz Karolczak odniósł się również do najważniejszych sukcesów mijającego roku. Poinformował o korzystnych dla Uniwersytetu wynikach oceny jakości działalności badawczo-rozwojowej Uczelni. Z nieukrywaną dumą zaprezentował realizowane w Uniwersytecie projekty ukierunkowane na podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym oraz aktualnie wdrażane projekty: „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” oraz „Design, kultura, nowe media – odnowienie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu.” Wspomniał także o planowanych inwestycjach w infrastrukturę dydaktyczną, badawczą, sportowo-rekreacyjną i techniczną.

Miłym akcentem uroczystości były wystąpienia gości, którzy wypowiedzieli wiele ciepłych słów pod adresem społeczności Uniwersytetu. Piotr Ćwik życzył aby kolejne lata funkcjonowania Uniwersytetu przynosiły wiele satysfakcji oraz dały wymierny wkład w budowę polskiej nauki i w rozwój edukacji. W imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina głos zabrał absolwent naszej Alma Mater, rzecznik Praw Absolwenta Grzegorz Piątkowski.

Kolejnym punktem uroczystego posiedzenia Senatu było wręczenie medali i odznaczeń. Uhonorowanych zostało 21 zasłużonych pracowników Uczelni – obecnych i emerytowanych, piastujących ważne funkcje na przestrzeni minionych lat. Wręczenia Medali Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Odznak „Zasłużony dla Uniwersytetu Pedagogicznego” dokonał Rektor prof. Kazimierz Karolczak. Odznaczenia państwowe wręczył natomiast Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.


Medal Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 • prof. Adrienne Körmendy – Konsul Generalny Republiki Węgierskiej
 • prof. Jacek Purchla – założyciel i wieloletni dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
 • Anna Dymna – założycielka i prezes Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
 • prof. dr hab. Marek C. Zdun
 • prof. dr hab. Jacek Migdałek
 • prof. dr hab. Grażyna Brylewska
 • dr hab. Janina Pach, prof. UP


Odznaczenie „Zasłużony dla Uniwersytetu Pedagogicznego”

 • prof. dr hab. Marianna Kozanecka
 • prof. dr hab. Halina Stefańska-Bursztyńska
 • prof. dr hab. Czesława Piecuch
 • prof. dr hab. Adam Kulawik
 • dr hab. Stanisław Kilian, prof. UP
 • dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP
 • dr Lucjan Schimscheiner
 • dr Paweł Solarz
 • Jolanta Piechota
 • mgr inż. Edyta Kowalik
 • mgr Małgorzata Martinek
 • mgr Anetta Podsiadło


Srebrny Medal za długoletnią służbę

 • mgr inż. Dorota Marszałek
 • mgr Renata Palwal

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Na zakończenie posiedzenia Senatu zabrzmiało „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru Mieszanego „Educatus” pod dyrekcją prof. Adama Korzeniowskiego.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.