Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na logotyp Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Projekty do konkursu „Logotyp Instytutu Historii i Archiwistyki UP” można składać do dnia 30 maja 2018 r. drogą pocztową na adres:

Sekretariat Instytutu Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
z dopiskiem: Konkurs na logotyp IHiA

Formularz zgłoszeniowy

 1. Nazwa projektu: „Logotyp Instytutu Historii i Archiwistyki UP”
 2. Założenia konkursowe:
  • logotyp będzie wykorzystywany do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych itp., będzie umieszczany na stronach internetowych, roll-upach, jak również na papierze firmowym, plakatach, ulotkach oraz innych drukach dotyczących IHiA UP
  • logotyp musi być skalowany bez straty czytelności do wymiarów realizowanych na plakatach i ulotkach
  • w projekcie logotypu powinna znaleźć się nazwa własna „Instytut Historii i Archiwistyki UP” lub jej skrót „IHiA UP”
  • logotyp powinien być prosty, nowoczesny, funkcjonalny oraz niepowtarzalny.
 3. Inne wymagania:
  • przeniesienie na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie autorskich praw majątkowych do projektu (w momencie otrzymania nagrody)
  • przekazanie plików źródłowych wszystkich elementów graficznych.
 4. Termin składania prac: 30 maja 2018 r.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r. na stronie Instytutu Historii i Archiwistyki UP
 6. Szczegółowe zasady określa Regulamin konkursu.