W dniu 19 kwietnia 2018 roku odbyła się VII Konferencja Naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy zorganizowana przez Fundację NOWE CENTRUM oraz Koło Naukowe Wolontariatu działające przy Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wraz z opiekunem dr Katarzyną Jagielską.

Konferencję rozpoczął Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP oraz Prezes Fundacji NOWE CENTRUM Katarzyna Regucka. W problematykę kompetencji streetworkerów oraz problemów Dzieci Ulicy wprowadziły uczestników spotkania dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP oraz dr Barbara Adamczyk z Akademii Ignatianum w Krakowie. O doświadczeniach pracy streetworkera opowiedzieli Krystyna Tarnawska (Napenda Kuishi), Kazimierz Helon (Młodzi Światu Salezjański Wolontariat Misyjny) oraz Ewa Fijałkowska i Joanna Gałka (Fundacja NOWE CENTRUM).

Fot. Fundacja Nowe Centrum