Jak pisano o faszyzmie w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, a jak w osiemdziesiątych? Czy i dlaczego faszyści inwestowali w kino? Jakie znaczenie miał fakt, że wykorzystywali obrazy i symbole? Dziś w murach Uniwersytetu Pedagogicznego można było posłuchać odpowiedzi na te i inne pytania.

Wykład gościnny pt. ”Faszyzm jako ideologia i jako model organizacji kulturowej: debata polityczno-historiograficzna we Włoszech” wygłosił prof. Alessandro Campi (Universita` degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche). Zebrani mogli również posłuchać wystąpień polskich uczestników seminarium – dr. hab. Stefana Bielańskiego, prof. UP i dr hab. Małgorzaty Kiwior – Filo (UJ).

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto