Czy możliwe jest promowanie ochrony środowiska przez pracowników socjalnych? Jakie znaczenie dla jakości życia człowieka ma środowisko naturalne? Na te pytania i wiele innych związanych z ekologiczną pracą socjalną studenci kierunku Praca socjalna dowiedzą się podczas zajęć z Marketingu społecznego, którego tematyka oscylowała będzie wokół zagadnień z ekologicznej pracy socjalnej. Pomysłodawcą zajęć jest dr Katarzyna Jagielska.

Zajęcia rozpoczęły się w dniu 6 marca 2018 r. i poprowadzili je pracownicy firmy ENERIS Ochrona Środowiska Pani Magdalena Sułek-Domańska (dyrektor ds. komunikacji) oraz Pan Bartosz Lewicki (Rzecznik Prasowy). Podczas zajęć podjęto zagadnienia dotyczące kampanii społecznych jako narzędzi pracy socjalnej. Studenci zapoznali się z tematyką zrównoważonego rozwoju, środowiska naturalnego i jego ochrony oraz kampanii społecznych jako skutecznych narzędzi zmiany społecznej. Studenci od strony merytorycznej i formalno-organizacyjnej zostali wprowadzeni do przygotowania projektów z zakresu ekologicznej pracy socjalnej. Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu poruszanej na zajęciach problematyki oraz uwrażliwienie ich na globalny problem degradacji środowiska naturalnego i rolę jaką środowisko naturalne odgrywa w życiu człowieka.

/fot. Monika Wąs/