Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa wystosowała do JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka list z podziękowaniem za: 

„zaangażowanie i doskonałą organizację Konferencji dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w świetle RODO, zorganizowanej 2 lutego 2018 r. w Europejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.