78 lat temu z Polski w głąb ZSRR wyruszyły pierwsze wagony wypełnione polskimi zesłańcami - ofiarami II wojny światowej. Syberia, która była doświadczeniem narodowym Polaków jeszcze w czasach zaborów przyjęła kolejnych ekspatriantów. Ludzi, których każdy następny dzień rozpoczynali traumą wygnania. Dziś takich osób jest coraz mniej - odchodzą z powodu wieku, a wraz z nimi niezwykle trudne historie losów rodaków na rosyjskim wygnaniu. Ich śladów szuka, zbiera i dokumentuje, zachowując dla kolejnych pokoleń, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP.

W 78 rocznicę masowej deportacji Polaków placówka wzbogaciła się o kolejne zbiory archiwalne. Uroczystość zorganizowano 10 lutego 2018 roku w siedzibie Centrum. Dokumenty zgromadzili sami Sybiracy, a ich kopie zostały przekazane przez krakowski oddział Związku Sybiraków. Część relacji zaskakuje, jak choćby te, w których opowiadają o pomocy udzielanej im przez zwykłych Rosjan. Materiał archiwalny jest niezwykle bogaty, a wspomnienia dotyczą nie tylko wojny. Dzięki nim można poznać niewyobrażalną dla współczesnego człowieka codzienność, z którą przyszło się zmierzyć polskim wojennym wygnańcom.

Wydarzeniu towarzyszyło również wręczenie medali Pro Patria, przyznawane przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odebrali je: Zofia Ciesielska, Krystyna Danuta Głuszek, Wiesław Krawczyński, Paweł Kwiatkowski, Władysława Marianna Pietras, Aleksandra Szemioth, Kazimierz Szymański, Lech Trzaska, Krystyna Wierzbicka.
Uroczystość zorganizowali: wojewoda małopolski, Uniwersytet Pedagogiczny, oddział krakowski Związku Sybiraków.

/Fot. Mariusz Solarz/