300 studentek i studentów bierze udział w kursie teoretycznym pilotażowego programu ochotniczego szkolenia wojskowego Legia Akademicka na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej. Jest to rekordowa liczba ochotników w skali kraju.

Podczas zajęć na naszej uczelni zapoznają się oni z podstawami m. in. wychowania obywatelskiego i wojskowego, w tym regulaminów i dyscypliny, szkolenia bojowego (taktyka i szkolenie strzeleckie), obrony przed bronią masowego rażenia czy międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Po zaliczeniu kursu teoretycznego ochotnicy odbędą w czasie wakacji praktyczne szkolenie wojskowe w ośrodkach szkolenia i jednostkach wojskowych, po którym zostaną szeregowymi lub podoficerami rezerwy.

Dzięki nawiązaniu współpracy z krakowskimi jednostkami wojskowymi, organizacjami proobronnymi oraz instytucjami kultury studenci-ochotnicy mogą wziąć udział w wyjściach do Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego, elitarnej 6. Brygady Powietrznodesantowej (w tym Dowództwa Brygady i 6. batalionu dowodzenia), Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie czy szkolić się pod okiem instruktorów ze Stowarzyszenia Terytorialni.

Szkolenie studentów w ramach Legii Akademickiej nawiązuje do tradycji II Rzeczypospolitej (jednym z uczestników szkolenia wojskowego studentów był wówczas Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II). Obecnie projekt jest organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.