Miło nam poinformować, iż JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak objął patronat nad I Międzynarodowymi Targami Animacyjnymi. Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Polsce, organizowane przez firmę ANIMATOR.

Będzie to spotkanie animatorów i menadżerów kultury oraz całej branży animacyjnej, z uwzględnieniem przedstawicieli biur turystycznych oraz firm prowadzących działalność z pogranicza animacji, animacji społeczno-kulturalnej oraz turystyki aktywnej i kwalifikowanej, a także form turystyki przygodowej.

I Międzynarodowe Targi Animacyjne