23 stycznia 2018 r. w auli głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyło się spotkanie ze starostami wszystkich kierunków i lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Na pytania studentów dotyczące regulaminu studiów, organizacji zajęć, stypendiów, zadań opiekunów roku oraz wyborów do Samorządów Studentów odpowiadali: Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała, Kanclerz – Małgorzata Grzelewska, Kierownik Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą – Monika Topolnicka-Stolzman, Kierownik Biura Spraw Studenckich – Łukasz Bandoła, Kierownik Biura Promocji – Kamila Dąbrowa, przedstawiciel Zespołu ds. Personalizacji – Piotr Kondraciuk, przedstawiciel Centrum Obsługi Informatycznej – Rafał Bielecki, przedstawiciel Biura ds. Osób Niepełnosprawnych – Mateusz Biernat, przedstawiciele Samorządu Studentów – Kamil Firmanty i Szymon Kawalec.