Czy zmiany przepisów o ochronie danych osobowych są ważne z perspektywy nauczycieli i dyrektorów szkół? Na jakie elementy RODO powinni zwrócić uwagę zarządzający placówkami oświatowymi? Jak najskuteczniej chronić swoje dane? Czy na kradzież danych jesteśmy narażeni tylko w sieci? Jakie konsekwencje może ponieść administrator danych, który nie dopełni obowiązku ich zabezpieczenia?

Na te i inne pytania odpowiedzieli eksperci zaproszeni na konferencję 2 lutego 2018 roku. Organizatorami spotkania było Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego oraz Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, która poprowadziła konferencje. Zebranych powitali JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. dr hab. Kazimierz Karolczak i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Minister dr Edyta Bielak - Jomaa.

Od 25 maja br. dyrektorzy szkół i nauczyciele będą zobowiązani do stosowania ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Podczas konferencji zmiany w przepisach na przykładzie placówek oświatowych przedstawili Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO, Urszula Góral i Piotr Drobek, Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO. Zebrani wysłuchali również prelekcji dr Renaty Staśko, która przybliżyła temat ochrony danych osobowych w Internecie. Problem kradzieży danych osobowych scharakteryzował Administrator Bezpieczeństwa Informacji UP, Zbigniew Janczulewicz. Prelegenci wyjaśnili wątpliwości związane z ochroną danych osobowych w elektronicznych i tradycyjnych bazach danych.