25 stycznia 2018 roku Katedra Edukacji Historycznej Instytut Historii i Archiwistyki UP zrealizowała pierwsze kolokwium historyczno-dydaktyczne. Gościem spotkania był aktor teatru w Tel Awiwie, Amichai Pardo. Inicjatywa spotkań organizowanych dla studentów, doktorantów i nauczycieli wyszła od dr Agnieszki Chłosty-Sikorskiej.

Jednak tradycja takich przedsięwzięć jest znacznie dłuższa, sięga początków Uniwersytetu Pedagogicznego, co w słowach powitania zaznaczył prof. UP dr hab. Jerzy Ciecieląg. Spotkanie podzielono na dwie części. W pierwszej Amichai Pardo wcielił się w Janusza Korczaka z opowiadania „Dziesięć pudełek z zapałkami”. Przedstawienie angażowało całą publiczność, która miała szansę odegrać w nim swoje role. 

Zapowiedziany cykl kolokwiów historyczno-dydaktycznych będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach, o czym zapewniał Dyrektor IHiA, prof. UP dr hab. Łukasz Tomasz Sroka. Katedra Edukacji Historycznej IHiA zaprasza na kolejne spotkania, podczas których naukowcy i muzealnicy opowiedzą o swoich metodach edukacji pozaszkolnej.