20 stycznia 2018 roku w Audytorium im. Prof. W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego odbył się wykład otwarty pt. „Sąd Unii Europejskiej jako sąd administracyjny”. Prelekcję wygłosiła Pani Sędzia Sądu Unii Europejskiej - Prof. UJ dr hab. Nina Półtorak. Wykład zorganizował Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP w ramach projektu Jean Monnet Module pt.: „Krajowa administracja publiczna a integracja europejska”.

Podczas wystąpienia przedstawiono problematykę Sądu UE podając liczne przykłady orzeczeń. Wyjaśniono dlaczego Sąd Unii Europejskiej jest mylony z Trybunałem Sprawiedliwości UE. Studenci dowiedzieli się między innymi ile rocznie spraw rozstrzyga Sąd UE i jak długo trwają postępowania sądowe. Profesor Nina Półtorak opowiedziała również o przyczynach i skutkach reformy systemu sądownictwa UE. Wykład praktyka w danej dziedzinie jest wyjątkowo cenny dla studentów, którzy w przyszłości będą wybierali swoją ścieżkę kariery.