16 stycznia 2018 roku w Audytorium im. prof. W. Danka odbyło się spotkanie zorganizowane przez Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego.

Celem wydarzenia była dyskusja nad pomysłami i inicjatywami, które studenci naszego Uniwersytetu, chcieliby w przyszłości wprowadzić w mieście. Pomysł wpisuje się w szerszą koncepcję, której zadaniem będzie zaktywizowanie młodych ludzi do odpowiedzi na pytanie, co zmieniliby w skali makro w całym kraju.

Gościem styczniowego spotkania był dr Łukasz Gibała, naukowiec, autor książki „Kraków Nowa energia”, a moderatorem prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki, Dyrektor IPAE. Studenci zadawali pytania i przedstawiali własne pomysły odnoszące się  do przestrzeni miejskiej.