W dniu 4 października 2017 r. Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII przyznała dr Annie Penkale z Instytutu Historii i Archiwistyki UP nagrodę za najlepszą rozprawę doktorską, dotyczącą szeroko ujmowanego osiemnastego wieku.

Rozprawa zatytułowana „Panieńskie ochędóstwo. Kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich” powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Popiołek, Dziekan Wydziału Humanistycznego UP.

Serdecznie gratulujemy!

20171004 dr Anna Penkala m