Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał dr. hab. inż. Krzysztofa Mroczkę, prof. UP, na członka Rady Naukowej Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na kadencję 2017–2021.

Prof. Krzysztof Mroczka będzie uczestniczył w pracach Rady w zakresie działalności statutowej, w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej, inicjowania opiniowania i doradzania w sprawach na rzecz wzrostu efektywności naukowej i wdrożeniowej oraz praktycznych zastosowań wyników badań naukowych i rozwojowych w gospodarce.

Serdecznie gratulujemy!