Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Polska Akademia Nauk – Stacja w Wiedniu zapraszają na wernisaż wystawy pt. „Do kogo należy Polska? Propagandowe kartki pocztowe z czasów I wojny w światowej”. Wystawę otworzy jej pomysłodawca i twórca prof. dr hab. Rudolf Jaworski.

Termin:  12 października 2017 r. (czwartek), godz. 18:00
Miejsce:   hol główny Uniwersytetu Pedagogicznego, ul. Podchorążych 2, Kraków

Wystawa stanowi wydarzenie towarzyszące III Kongresowi Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski.

Ekspozycja ukazuje w oparciu o 60 propagandowych kartek pocztowych z Niemiec, Austro-Węgier, Rosji, Polski i Francji sytuację i nastroje Polaków w tym decydującym czasie i unaocznia ich skomplikowaną pozycję w polityce międzynarodowej. Bazuje ona zasadniczo na prywatnej kolekcji, która została uzupełniona egzemplarzami z polskich zbiorów bibliotecznych i muzealnych.

Celem wystawy jest umożliwienie przeglądu propagowanych podczas I wojny światowej wyobrażeń Polski i wykorzystywanych wówczas motywów. Ma ona pokazać różne aspekty „sprawy polskiej”: obok patriotycznej autoprezentacji Polaków, jak i sekundującej im perspektywy francuskiej, także punkt widzenia trzech mocarstw zaborczych: Rosji, Niemiec i Austro-Węgier. Dopiero zestawienie konkurencyjnych wobec siebie punktów widzenia daje wyobrażenie, jakie opcje były wówczas propagowane i jak zostały one zwizualizowane.

Ekspozycję można będzie oglądać do 11 listopada 2017 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału nie tylko w wystawie, ale i w całych obradach III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, które będą miały miejsce w dniach 11–14 października 2017 r. w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie.

Baner promujący wystawę „Do kogo należy Polska?”