W dniach 11-14 października 2017 r. w Auditorium Maximum UJ w Krakowie odbędzie się III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski pt. „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”.

W Kongresie weźmie udział blisko 250 referentów z prawie 40 krajów świata, którzy zaprezentują swoje badania w dwudziestu czterech panelach oraz dwóch sesjach posterowych. Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza do udziału w wydarzeniach kongresowych. Wstęp na wszystkie panele i sesje jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski: