Projekt badawczy przygotowany przez dr. Daniela Okupnego z Instytutu Geografii UP otrzymał finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 1 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

MINIATURA 1 (pojedyncze działanie naukowe):

  • kierownik projektu: dr Daniel Okupny
    jednostka: Instytut Geografii
    tytuł projektu: Geneza i skład chemiczny osadów biogeniczno-węglanowych budujących torfowisko źródliskowe w okolicy Buska-Zdrój (Niecka Nidziańska)
    przyznane środki: 49 405 zł