Instytut Biologii zaprasza do obejrzenia wystawy pt. Liga Morska i Rzeczna w przededniu 100-lecia czyli „Trzymajmy się morza", zlokalizowanej w holu głównym.

Polska straciła dostęp do morza po III rozbiorze w roku 1795. Odzyskaliśmy go ostatecznie na mocy Traktatu Wersalskiego kończącego I Wojnę Światową.

Wraz z powrotem Polski do morza 1 października 1918 roku powstała organizacja „Bandera Polska" – Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi, która przekształciła się w Towarzystwo pod nazwą „Liga Żeglugi Polskiej". Po kilku latach działalności przekształciło się ono w Stowarzyszenie „Liga Morska i Rzeczna", które z kolei po zmianie celów, przyjęło nazwę „Liga Morska i Kolonialna".

W 1935 roku Liga Morska i Kolonialna uzyskała pozwolenie na ustanowienie i użytkowanie odznaczenia – Krzyża „Pro Mari Nostro". Działalność Ligi Morskiej i Kolonialnej przerwała II Wojna Światowa. Pod koniec wojny, latem 1944 roku, w wyzwolonym Lublinie reaktywowano organizację pod nową nazwą Liga Morska, jednak zaprzestała ona swej działalności w latach 50 – tych. Dopiero w grudniu 1980 roku na II Kongresie Kultury Morskiej w Gdyni, reaktywowano Ligę Morską, a w latach 90 – tych, przedstawiono wzorowany na przedwojennym, projekt odznaczenia „Pro Mari Nostro".

W listopadzie 1994 roku, podczas XV Zjazdu Ligi Morskiej, został zgłoszony pomysł ustanowienia „Pierścienia Hallera" jako najwyższego ligowego wyróżnienia. Propozycja został zaakceptowana i odznaczenie to stało się najwyższym ligowym odznaczeniem.

W marcu 1999 roku Liga Morska podczas Walnego Zjazdu Delegatów w Gdyni, na wniosek Zarządu Głównego, została przekształcona w Ligę Morską i Rzeczną.

Współpraca między Ligą Morską i Rzeczną a Instytutem Biologii UP w Krakowie trwa już ponad 20 lat. Początki sięgają połowy lat 90 – tych ubiegłego wieku.

Nasi studenci uczestniczyli i uczestniczą w renowacji zbiorów w Muzeum Flory i Fauny Morskiej w Jaworzu oraz urządzali ekspozycje z nowym budynku Muzeum.

Prowadziliśmy i prowadzimy szkolenia przewodników muzealnych. Uczniowie z Jaworza oraz okolicznych szkół przyjeżdżają do Krakowa i tu oprócz zwiedzania Instytutu Biologii, organizujemy dla nich zajęcia w Ogrodzie Zoologicznym i Botanicznym.

W wakacje, w ramach działalności Szkolnego Koła Ligi Morskiej, razem z uczniami braliśmy udział we Flisach odrzańskich i wiślanych oraz w obozie szkoleniowym LMiR w Pucku. O naszej współpracy na bieżąco informowane były Władze Jaworza, oraz Władze LMiR. W ostatnich latach na obozach naukowych w Jaworzu studenci przebywali jeszcze trzykrotnie. Za każdym razem były odnawiane i uzupełniane zbiory muzealne. Odbywały się szkolenia przewodników, a także organizowano wakacyjne zajęcia dla młodzieży

Poza tymi zajęciami byliśmy zapraszani na różne uroczystości szkolne, związane z działalnością Ligi Morskiej i Rzecznej, Koła Miłośników Jaworza, a także na różnego rodzaju wycieczki na terenie Polski ale także w Czechach i na Słowacji, gdzie często pełniliśmy funkcje przewodników.

Ponieważ cele statutowe LMiR i Naszej Uczelni – instytucji kształtujących młode pokolenia są zbieżne, stąd nasza harmonijnie układająca się współpraca.

Za swoją działalność Instytut Biologii został kilkakrotnie uhonorowany statutowymi odznaczeniami LMiR np. otrzymaliśmy Krzyż „Pro Mari Nostro" medal upamiętniający 90 rocznicę Zaślubin Polski z Morzem, banderę oraz proporczyk LMiR a także certyfikaty potwierdzające udział studentów we flisach. Instytut Biologii został uhonorowany najwyższym ligowym odznaczeniem – Pierścieniem Hallera.

Te prestiżowe odznaczenia można oglądać w gablocie prezentowanej na wystawie.

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego w uznaniu zasług Ligi Morskiej i Rzecznej w kształceniu Naszych studentów przyznał Lidze Morskiej i Rzecznej Medal Uniwersytetu Pedagogicznego. Uroczyste wręczenie Medalu odbyło się w czasie Święta Uczelni – 13 maja 2013 r.

Medal UP z rąk J.M. Rektora prof. Michała Śliwy odebrał Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej dr inż. kpt. ż. w. Andrzej Królikowski

Prezes LMiR podziękował Senatowi, Władzom Uczelni i Władzom Instytutu Biologii za przyznane wyróżnienie a w swoim wystąpieniu nawiązując do misji i celów Uniwersytetu Pedagogicznego i Ligi Morskiej i Rzecznej życzył pracownikom i studentom wielu sukcesów na polu kształcenia młodych pokoleń Polaków szczególnie w wypełnianiu Staszicowskiego przesłania „Trzymajmy się Morza" i morskie sformułowanie „Tak trzymać". Wyraził również przekonanie, że dotychczasowa nić sympatii i współpracy przekształcać się będzie w nierozerwalną cumę łączącą Uniwersytet Pedagogiczny z Ligą Morską i Rzeczną oraz Kraków z Bałtykiem. Najlepszym, bo naturalnym symbolem tych więzi jest i powinna pozostać Królowa Polskich Rzek – Wisła.

Kolejnym wyrazem dobrej współpracy Instytutu Biologii i Ligi Morskiej i Rzecznej jest prezentowana w holu głównym Uczelni wystawa Liga Morska i Rzeczna w przededniu 100 – lecia czyli „Trzymajmy się morza" na którą serdecznie zapraszamy.

 

Marek Guzik; Andrzej Rzepka